Küldetésnyilatkozat

Az intézmény fennállásának egész története alatt sikerrel szolgálta Budapest főváros és környéke szakemberképzésének kívánalmait.

Iskolánk és kollégiumunk ismert és elismert a főváros határain túl is, a hazai szakképzés és a kollégiumi mozgalom egyik meghatározó intézménye.
Jelenleg is feladatunknak tekintjük a változásokhoz való alkalmazkodást. Érzékenyen reagálunk a környezet változásaira, hogy magas szintű általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket képezzünk különös tekintettel ennek bolyais hagyományaira és elemeire.
Az intézményben a szakemberképzés egyszerre jelenti az ismeretközvetítést, az önálló élethez való képességek kialakítását, (önálló ismeretszerzés, tájékozottság, felelősség, rugalmasság, igényesség saját és mások munkájával szemben) valamint az ember nevelését (hogy a megszerzett ismereteket és képességeket tanulóink a jó érdekében használják fel).
A teljesítményképes tudás mellett fontosnak tartjuk a mindennapi életben és a munkahelyen jól alkalmazható képességeknek, készségeknek az elsajátítását, amelyek képessé teszik diákjainkat a folyamatos önképzésre, a rugalmas alkalmazkodásra, a megszerzett ismeret sokoldalú, kreatív felhasználására.
Fontos számunkra a gazdaság szereplőivel (vállalatok, vállalkozások, intézmények, gazdasági kamarák, Munkaügyi Központ) való együttműködés, hogy az iskola mindig tudja követni a gazdaságban zajló változásokat, hogy saját képzésének korszerűsítéséhez támogatókat szerezzen.
Tiszteljük a tanulót mint embert; segítjük jogainak érvényesítésében, kötelességei teljesítésében. Minden módon elősegítjük lelki, szellemi gyarapodását.
A minőségirányítás számunkra olyan tervezett és folyamatos tevékenység, amely az iskola és kollégium szakmai céljainak és tényleges működésének állandó közelítését szolgálja a tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartók, valamint a munkaerőpiac igényeinek mind teljesebb kielégítése céljából.
Nevelő munkánk során a tanulók személyiségfejlesztésébe bevonjuk a családot is. Olyan iskolai és kollégiumi tanuló közösségek kialakítása a cél, ahol a tanulók egymást kölcsönösen segítve készülnek fel a gyakorlati életre.
Egyre inkább az önálló ütemű kreatív haladás feltételeinek megteremtésén dolgozunk.
A szakmai oktatásban a változásokra figyelve, a legkorszerűbb technika és technológia tanítása a cél, rugalmasan alkalmazkodva a munkaerő piachoz, megismertetve a munkavégzés gazdasági kereteit is.

Az országos hírű szakmai képzés mellett (melyet számos versenyeredmény igazol) az Ipar 4.0 stratégia zászlóvivőjeként, a technikumi képzés átalakításának motorjaként ismert a közvélemény számára a Bolyai Technikum.

Az iskolában színes, tartalmas és változatos diákélet zajlik. A tradíciók ápolása  és a világ iránti nyitottság  együtt adják a bolyais hétköznapok  pilléreit.


Király László igazgató