Bolyai Iskolai alapítvány

„Bolyai” Iskolai Alapítvány

1134 Budapest, Váci út 21.

adószáma:    18087303-1-41

ERSTE bank: 11991102-02190925-00000000

A „Bolyai Iskolai Alapítványt” 1997-ben Jakobsen József, iskolánk volt igazgatóhelyettese alapította.

Döntésében támogatta őt az egész nevelőtestület, mert úgy látta, hogy ezzel hagyományaink gazdagodnak.

Az alapítói jogok gyakorlása:

Az alapító Jakobsen József idős korára tekintettel a Ptk. 3:394.§ (1) bekezdése alapján maga helyett 

Dr. Szenes Györgyöt jelölte ki.

Az alapítvány céljai és feladatai:

*Nevelési és oktatási tevékenység segítése, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a tantervi és oktatás-módszertani fejlesztés, valamint a pedagógia és szakmai tudományos kutatások a nevelési-oktatási munka fejlesztésére;

*A szociálisan rászoruló diákok, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; *Gyermek- és ifjúságvédelem megelőző tevékenységei;

*Emberi és állampolgári jogok védelme a gyermeki jogok tekintetében;

*Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése; *Az iskolai és kollégiumi diákönkormányzat tevékenységének segítése és támogatása;

*Az iskolai demokratikus közélet tárgyi feltételeinek (újság, rádió, iskolai rendezvények) kialakításában segítség nyújtása;

*A diákok nyári táborozása, utazása és a természetjárás támogatása;

*A diáksport, szabadidősport, tömegsport támogatása;

*Az iskola kulturális életének fejlesztése;

*Tanulmányi versenyek, diákkörök támogatása; *Az iskola és kollégium oktató-nevelő munkát szolgáló épületrészeinek, berendezéseinek, felszerelési tárgyainak bővítése, fejlesztése;

*A tanárok és tanulók nyelvtanulásának támogatása;

*A tanulók kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájának elismerése

A Bolyai alapítvány várja az 1 % felajánlásokat !