Iskolánk emlékhelyei

Bolyai János mellszobra

2002 óta Bolyai János mellszobra díszíti iskolánk udvarát, amely Miholcsa József erdélyi szobrászművész alkotása.

A szobrot minden évben megkoszorúzza a ballagó évfolyam, végzős diákjaink így is megemlékeznek névadónkról, az ő emléküket pedig a következő ballagásig koszorújuk is őrzi.

Bolyai almafa

Grósz Ágnes Sarolta emlékhely
„Üres padok”avató ünnepség
2016. október 21.

„Üres padok” program
Intézményünkben a Bolyai János Műszaki Szakközépiskolában már több évtizede
hagyomány, hogy megemlékezünk a holokauszt áldozatairól. Minden évfolyam a saját
korosztályának megfelelő programon vesz részt. Így a négy év alatt az iskola minden diákja
eljut a Páva utcai Emlékközpontba, beszélgetést folytathat a vészkorszakot túlélő
szemtanúkkal. A megemlékezés megszervezéséért felelős társadalomtudományi
munkaközösség rendszeresen keresi és kutatja azokat a lehetőségeket és módszereket,
amelyekkel a korszakot élőbbé lehet tenni a ma diákjai számára. Ezért örömmel azonnal
bekapcsolódtunk a MAZSIKE(Magyar Zsidó Kulturális Egyesület) és az EMMI (Emberi
Erőforrások Minisztériuma) által 2015 tavaszán meghirdetett „Üres padok” programba.
A program célja az volt, hogy a csatlakozott iskolák felkutassák azokat az egykori diákjaikat,
akik a holokauszt áldozataivá váltak és ezeknek a tanulóknak a neveit iskolák falán
emléktábla állításával őrizzék meg. További cél volt, hogy tanárok és diákok közösen
dolgozzanak a kutatásban és az eredményeket az iskolai megemlékezésekben is felhasználják.
Iskolánk épületének története 130 évet ölel át. Ez alatt az idő alatt számtalan iskolatípus
váltotta egymást vagy osztozott a tantermeken. Az érintett időszakban, 1942-1945-es
években, az épületben egy polgári leányiskola és egy községi elemi iskola működött a Váci út
21-ben. Miután a kutatás szenzitív adatokat érintett, a levéltári munkába a vonatkozó
szabályok miatt nem lehetett tanulókat bevonni. A Fővárosi Levéltárban megkezdett
kutatómunka során sajnos gyorsan kiderült, hogy az érintett időszakra vonatkozóan az elemi
iskoláról nem maradt fenn dokumentum. Szerencsére a Polgári leányiskola iskolai
dokumentumai fennmaradtak. Ezekből a forrásokból kiderült, hogy az 1943/44-es tanévben
beiratkozott és bizonyítványt kapott izraelita diákok közül az 1944/45-ös tanévre 18 tanuló
nem iratkozott be. Feltételeztük, hogy esetleg közöttük áldozatok is lehettek. A személyes
adatok birtokában a Holokauszt emlékközpont munkatársainak segítségét kértük az áldozatok
személyének megállapításához. A 18 diáklány közül minden kétséget kizáróan egy tanulóról
bizonyosodott be, hogy a vészkorszak áldozata lett. Grósz Ágnes Sarolta a Polgári
leányiskola II. b osztályos tanulójának a következő tanévben üresen maradt a padja. A
vészkorszak áldozatává vált iskolánk tanulója emlékére az „Üres padok” program keretében
emléktábla állítottunk.