Kollégium története

A kollégium története


Az Angyalföldi úti telekre 1894 elején a Menhely Egyesület kapott építési engedélyt. 1895-ben az épületben melegedő és népkonyha is üzemelt. Az 1940-es és az 1970-es évek között kőműves szakiskola és bentlakásos kollégium működött a házban. 1976-ban az iskola diákjaival együtt az Üllői útra költözött.
Ekkor jött létre a szakközépiskolásokat és szakmunkástanulókat elhelyező 207. számú Fiúkollégium, melynek beiskolázási körzete Budapest északi részére terjedt ki. Az önálló kollégiumi élet Kopasz János igazgatása alatt kezdődött. A kollégium emlékezetes tanár egyéniségei Czár Ferenc, Póka Mihály és Farkas László voltak, akik több évtizedes nevelői munkával büszkélkedhettek.
A kollégium tevékenységének elismeréseként 1985-ben felvehet- te Hevesi Gyula akadémikus nevét. Ebben az évtizedben az igazgatói posztot Hermann Gábor, majd Zeke Gyula tanár urak töltötték be. A tanulók többségét a Landler Jenő (Újpesti) Szakközépiskola, a Bolyai János Szakközépiskola, a Than Károly Szakközépiskola és a Kvassay Jenő Szak- középiskola adták.
Az épületben ekkortájt 160 tanuló lakott. A hat csoportot 6-8 ágyas szobákban helyezték el. Az intézményben jól szervezett, hatékony diákönkormányzat működött, mely két ízben, 1984-ben és 1989-ben is elnyerte az ifjúsági szövetség vándorzászlaját.
Budapest Főváros Közgyűlése 1271/1995. (X. 26.) számú határozatával összevonta a Bolyai János Műszaki Szakközépiskolát és a Hevesi Gyula Kollégiumot. Az így létrejött intézmény 1998. szeptember 1-jétől a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium nevet viseli.

  1. május 10-én elhunyt korábbi névadónk özvegye, Hevesi Gyuláné született Lányi Olga, aki végrendeletében a kollégium mindenkori nevelőtestületének és diákjainak 1 000 000 forintot hagyományozott, mely összegből 2000. január 25-én létrehoztuk a közhasznú Hevesi Gyuláné Kollégiumi Alapítványt.
    Kollégiumunk épülete az 1990-es évekre mind szerkezetileg, mind épületgépészetileg igen elhasználódott. Az elmúlt évtizedben folytatott felújítási és karbantartási munkálatok (tetőjavítás, fűtéskorszerűsítés, vizesblokk kialakítása, világítás stb.) biztosították az épület működőképességét.
    Komoly anyagi beruházás eredményeként a lakószobák közelébe kerültek a zuhanyozók, és konyhát alakítottunk ki tanulóink számára.

A mosási, vasalási lehetőség biztosítása az önálló életre nevelést szolgálja.
Összességében elmondható, hogy a két intézmény összevonása mind az iskola, mind a kollégium számára a várt előnyöket hozta. Itt lakó diákjaink és őket nevelő kollegáink is jobb körülmények között élik mindennapjaikat.
2007-ben összevonásra került a Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium iskolánkkal. Ekkor érkezett hozzánk Baráth Róbert, Géczy Ákos, Somogyi Zsolt kolléga, akik a Déri kollégiumban dolgoztak.
2011 január 1-jén új fenntartója lett az intézménynek, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). Ebben az évben sikerült igen jó kapcsolatokat kialakítani a budapesti kollégiumok vezetőivel, hiszen a fenntartóváltás összehozta a vezetőket. Ismét bekapcsolódtunk a budapesti kollégiumi életbe.

terén, ami mára hagyományos kollégiumi program lett. Jártak a Csodák Palotájában is. Amíg a költségvetés engedte, megtekintették a World Press Photo kiállítást is.
Az ifjú művészpalánták a fővárosi kollégiumok rajzpályázatain első, második helyezéseket értek el.
Horváth Ferenc tanár úr a labdarúgókat segítette, akik mindig az első három helyen végeztek. Jól szerepeltek az atléták is. Itt is több alkalommal akasztottak aranyérmet a fiúk nyakába. Az önkéntesség évében a férfitanárok vezetésével új parketta került a 32-es és 33-as szobák padozatára.
A 2013. év személyi változásokat hozott a kollégium életében. Még 2011- ben távozott Páldi Mónika, helyére Virágné Vass Klára tanárnő került, aki 2013-ban Andó Zoltánnal együtt nyugdíjba vonult.
2013 nyarán az iskola vezetője új igazgatóhelyettest nevezett ki a kollégium élére Zeke József személyében. Szintén az iskolából érkezett az új szabadidő-szervező, Fecske Viktória angol szakos tanárnő is.
Ebben az évben a fenntartó még egy státuszt engedélyezett, így egy könyvtár-informatikus kolléganő érkezett a csapatba, Romász Beáta. Sajnos a státuszt a következő évben visszavonták, így a kolléganő távozott.
Az első lépésben technikai változások történtek. A művésztanárok elkészítették az iskola és kollégium címerét nagy méretben a lépcsőfeljáróval szembeni üres falfelületre.
A ki- és beléptetéshez szobánként fényképes névtáblákat helyeztünk el a portánál, melyet a kollégisták kezelnek. Kimenőfüzet, illetve kilépőkártya került bevezetésre. Ebben regisztráljuk a diákok távozását és érkezését. A kártyát a portán kell bemutatni távozáskor.
Átalakítottuk a feljárókat, hirdető táblákat helyeztünk el a lépcsőfordulóban. Biztonsági kamerarendszert telepítettünk az emeletre. Rendbe hoztunk és működőképessé tettünk egy helyiséget a pincében, ahol pingpongasztalokat állítottunk fel. Az iskola átadta a „csocsó” asztalt, amit a klubszobában állítottunk fel.
A Diáktanács felvállalta a szobák ellenőrzését tisztasági verseny keretében, ennek eredményét félévente összesítjük. Reggel és este zenés ébresztőt, illetve takarodót vezettünk be, mely támogatja a napirendi pontok betartását.
A 2013-as tanévet szervezetileg három csoporttal és három csoportvezető kollégával kezdtük. Baráth tanár úr állandó éjszakásként segítette a munkát. Fenntartói utasításra ezt e rendet meg kellett változtatni, így a csoportok száma négy lett, Baráth tanár úr pedig csoportvezetői megbízást kapott. A Kollégiumi nevelés új országos alapprogramját beépítettük mindennapi munkánkba.
A nevelők megismerték és kidolgozták az új alapprogram által kapott feladatokat, foglalkozási témákat. Kidolgoztuk a kötelező foglalkozások új rendszerét, melyet a kollégium vezetője fokozottan ellenőrzött.
A tanévben 54 alkalommal vettek részt a kollégium diákjai különböző ingyenes szabadidős programokon. Kiemelkedően jól sikerült a parlamenti különóra, az OTP Oktatási Központjában tett látogatássorozat, a Rendőrségi Múzeumban tett látogatás, az Ezüstgerely kiállítás a Sportmúzeumban. Králik Györgynek a repülés történetéről, az FKF Zrt. munkatársának a hulladékgyűjtésről és Tóth László kollégistánknak az angliai tapasztalatairól tartott előadása is nagyon sikeres volt. A sportversenyek közül kiemelkedett az első alkalommal megrendezett KOLI-VIRTUS vetélkedő, mely kivívta a többi budapesti kollégium elismerését. Nagyon népszerű volt az állatkerti látogatás és a dunai hajókirándulás. Bár bőséges volt a kínálat, anyagi források hiánya miatt nélkülöznünk kellett a színházi előadásokat.
Tehetséggondozás, versenyfelkészítés keretében a Fecske Viktória által létrehozott színjátszó csoport első ízben karácsonyi műsorral kedveskedett a kollégistáknak. A sport is nagy hangsúlyt kapott a kollégium életében. A „Mozgásban a Kollégium” programsorozatban, melyet a Fővárosi Önkormányzat finanszírozott, majdnem minden rendezvényen részt vettek bolyaisok.
A 2014/2015-ös tanévben a szervezeti felépítés nem változott. Négy csoport működött. A férőhelyek száma 81, ebből az átlag létszám 70 felett volt mindenkor. Ismét kiemelkedő arányban vettünk részt a fővárosi kollégiumi sportéletben: sakk, kispályás labdarúgás, asztalitenisz, kosárlabda, II. Kolivirtus vetélkedő, olimpiatörténeti vetélkedő, atlétika és ügyességi versenyben bizonyítottak a bolyais fiúk.
Kulturális téren Deli Tamás, Kovács Márk könnyű- és komolyzenei versenyen indultak. A színjátszók az iskolai Ki mit tud? -on első helyezést értek el. A történészcsapat negyedik helyezést ért el a budapesti kollégiumok versenyén.
Ebben az évben Somogyi Zsolt kollégánk egyetemi diplomát szerzett Egerben. Végzettsége alapján szakképzett kollégiumi nevelőtanár lett. Két kolléga adta be minősítési kérelmét (Fecske Viktória és Horváth Ferenc).
Szabadidős programok és megemlékezések:
Ellátogattunk „Bűvösvölgybe”, a Médiaértés Oktató Központba. Részt vettünk a Spar-futáson, illetve biblioterápiás foglalkozáson vettek részt a bolyais 10. évfolyamos kollégisták. Ott voltunk egy fáklyás tiszteletadási ünnepségen a Honvéd Kulturális Központban. Meglátogatta a kollégistákat is a Mikulás. Ellátogattunk a Rockmúzeumba. A színjátszók csapata ismét ünnepi műsorral készült karácsonyra, így kedveskedtek a Bolyai tanári karának. Z. Szabó Zoltán kiállítási megnyitóján jártak a kollégisták. Találkozhattunk Farkas Bertalan és Magyari Béla űrhajósokkal a magyar űrhajózás 35. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállításon a Stefánia Palotában. A kollégium néhány diákja részt vett a Nemzetközi Holokauszt Szövetség ünnepi megemlékezésén a Dohány utcai Zsinagógában és az azt követő Klezmer Band koncerten.
Az Ybl Miklós Szakközépiskolával létrejött megállapodás keretében festő tanulók öt lakószobát újítottak fel.
A 2015/2016-os tanévben új fenntartó és új munkáltató határozza meg a kollégium életét. Az NGM által létrehozott Szakképzési Centrum veszi át az irányítást. Az önálló iskola megszűnik, tagintézménnyé válunk. Az új nevünk:
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma
Az új helyzet következtében a kollégium „egyedül” maradt, hiszen a Centrum 12 iskolája közül egyik sem rendelkezik kollégiummal. A budapesti önálló kollégiumok maradtak a KLIK fennhatósága alatt.
A 130 éves évfordulóhoz kapcsolódóan Somogyi Zsolt kolléga részt vett az iskolai tablókiállítás munkálataiban. Fecske Viktória tanárnő pedig programkoordinátori feladatokat látott el az ERAMUS + programban.
Szervezeti életünk változatlan. Négy kollégiumi csoport működik négy csoportvezetővel, és Fecske Viktória tanárnő a szabadidő-szervező és könyvtár feladatait látja el.
Ebben az évben is folytatódnak a fővárosi kollégiumok rendezésében a kulturális és sportprogramok. A könnyűzenei versenyen Krüpl Dániel fellépése kiemelkedően jól sikerült.
Sportversenyeken sakk, labdarúgás, asztalitenisz sportágakban indultunk eddig. Olimpiatörténeti vetélkedőn, a VIRTUS versenyen, kosárlabdában és strandröplabdában indulunk még. Ez évben új műsorral készültek a színjátszók a kollégiumi karácsonyra, melyet ismét előadtak az iskola tanárainak is. A kollégisták készültek a jubileumi szülői Gálaesetre és az iskolai Ki mit tud?- on való részvételre.
A tanévben három alkalommal mehettek színházba a diákok a Fővárosi Önkormányzat által felajánlott jegyekkel.
A tanév kezdetén az étkezés ellátásában változás történt. Új szervezet vette át a főzést, ezáltal megszüntették a kollégium konyháját. Az új helyzetben a kollégisták átjárnak az iskola ebédlőjébe étkezni. A hátrányból erényt kovácsolva a kollégium ebédlőjét átalakítottuk asztalitenisz szobává, ami segíti az iskolai testnevelést és a kollégisták sportolási lehetőségét is.
2016
A 2016/2017-es tanévben rövid megemlékezéssel tisztelegtünk a nagy matematikus, Bolyai János előtt, akinek nevét 1956.szeptember 27-én vette fel az iskola. Az 56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából kollégistáink ellátogattak a Magyar Honvédség Kulturális Központjába.
Ebben az évben is sikeresek voltak a kollégium tanulói a különböző versenyeken: olimpiatörténeti vetélkedő, Európai Uniós vetélkedő, BEKK történelmi vetélkedő. Az egészséges életmódra nevelés kapcsán egész évben folyamatosan részt vettünk a fővárosi kollégiumok között zajló „Mozgásban a kollégium” sportverseny-sorozat rendezvényein: futóverseny, asztalitenisz, sakk, Kolivirtus (melyet 2017-ben ismét mi rendeztünk), kosárlabda, kispályás foci, atlétika.
Szerencsés módon nem szakadt meg a kapcsolat a fővárosi kollégiumokkal, a meghirdetett kulturális versenyeken is részt vettünk. A szabadidős programok közül kiemelkedően jól sikerült a Bűvösvölgy Médiaértés- Oktató Központban tett látogatás, a Parlamenti különóra és az EU-tanóra. Két alkalommal sikerült színházba is eljutnunk ingyenesen.
2017 tavaszán energiatakarékossági pályázat keretében újraszigetelték a tetőt, majd megkezdték az ablakok cseréjét. Az iskolai napkollektorok felszerelése után a kollégiumban is megtörtént az új eszközök telepítése.
A 2017/2018-as tanévben szeptember 1-jétől a kollégium új munkarendben dolgozik – hétvégén zárva tart.
Fenntartói döntés alapján új státuszokat kapott a kollégium. Az új kolléga, Benedek Bálint feladata az éjszakai ügyelet ellátása. A második félévben egy félállásos nevelőtanárral bővült a nevelőtestület Németh Árpád művésztanár személyében.
Ebben a tanévben a BMSzC több alkalommal kért és kapott sürgős segítséget tanulók elhelyezésével kapcsolatban. Így például a fenntartó szervezésében lebonyolított országos szakmai verseny résztvevőinek az elszállásolásában is segítséget nyújtottunk.
A versenyek és vetélkedők (olimpiatörténeti vetélkedő, európai földrajzi verseny, Hunyadi Mátyás emlékév történelmi verseny) minden évben meghatározók a kollégium életében. Nem volt ez másként ebben a tanévben sem. Nagyon sikeresek voltak a kollégiumok közötti sportversenyek is, a Weiss Manfréd Kollégiumban megrendezett labdarúgó-bajnokságot sikerült megnyernünk.
Karácsonykor egy igen értékes, 123 cm átmérőjű okos televíziót kapott ajándékba a kollégium.
A 2018/2019-es tanév februárjában megtörtént az OH intézményi ellenőrzése. A bizottság javaslatait elkezdtük beépíteni a kollégium munkatervébe. A tanévben folytatódott a kollégium népszerűsítése. Szeptember és október hónapban több alkalommal vettünk részt pályaválasztási kiállításokon, börzéken.
Kiváló a kapcsolatunk a XIII. kerületi Rendőrkapitánysággal is. Ebben az évben két nagy előadást tartottak a kapitányság munkatársai:
„A kábítószer és az internet veszélyei” témában.
A Bolyai kollégiuma tartósan jó kapcsolatra törekszik a fenntartóval. Februárban 70 fő OSZTV versenyzőt szállásoltunk el a kollégiumban.
A 2019/2020-as tanévben – az előző tanév áprilisában mindkét ellenőrzés fejlesztési területeit és a fejlesztési javaslatait összegezve – elkészült a kollégium intézkedési terve.
Megalakítottuk a tanulópárokat, a gyengébb tanulmányi eredményt mutató tanulóknál elrendeltük az iskolai és a kollégiumi tanulószoba kötelező látogatását.
A sportolási lehetőségek fejlesztése érdekében további egy estét kaptak a kollégisták az iskolai tornateremben, illetve közös munka eredményeképpen elkészült egy kis kondicionáló terem is.
A tanév indítására elkészült az új melegvízszolgáltató-rendszer. A tanév során pedig a kollégium folyosója és a mellékhelységei lettek kifestve, valamint a WC-ben ajtócserére és az ablakok átalakítására került sor.
A karácsonyi ünnepekre különleges ajándékkal lepte meg a Centrum a kollégiumot:
minden szoba új hűtőszekrényt és új bútorokat (26 db ágyat és szekrényt) kapott.

Március hónap legelső napjaiban a Centrum által biztosított pénzügyi támogatásnak köszönhetően elkészült az iskola és a kollégium lőtere.
Karácsonyi, ünnepi műsorral kedveskedtünk a kollégistáknak és a bolyais tanároknak, nyugdíjasainknak.
Megrendeztük a fővárosi kollégiumok számára a Kolivirtus vetélkedőt, melyet kiegészítettünk lövészversennyel is. Hosszú évek óta ismét zenés-táncos estre voltunk hivatalosak, a Ferenczy Kollégium lány tanulói láttak vendégül minket. 2020 március 16-tól a kollégiumot is bezártuk a járványhelyzet miatt.
A 2020/2021. tanév szeptemberétől az oktatásban a technikumi rendszer került bevezetésre, ami természetesen nemcsak névváltoztatást hozott magával, hanem nagyon sok tartalmi változást is.
Kiemelt feladat az új NAT megismerése és bevezetése, illetve összhangba hozása a kollégium országos alapprogramjával és a helyi tantervekkel. Miután valamennyi tanár közismereti tantárgy szakos, ezért nagyon fontos feladat a NAT megismerése és beépítése a saját tantárgyának az oktatásába.
Meghatároztuk a kiemelt és fő feladatokat. A régebbi, jól bevált szakköri foglalkozások mellé sikerült újakat is beépítenünk, például a testépítést és a lövészetet. Kialakítottuk a korrepetálási rendszert is.
A kollégium nevelőtestülete Stierand Márta magyar szakos tanárnővel bővült, aki heti 7 órában látja el a szabadidő-szervezési és a könyvtárosi feladatokat. A működési rendünk nem változott: pénteken délután bezár a kollégium és csak vasárnap este nyitunk.
Karácsonyra ismét ajándékot kapott a kollégium a fenntartótól: elkezdték a konyha felújítását (falak csempézése, újrafestés, új konyhabútor, új tűzhely). A kollégiumi élet november 11-ig tartott. A vírushelyzet miatt elrendelték a digitális, illetve a hibrid oktatást.