Közösségi szolgálat

Tudtad ?

  • 2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során.
  • A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok egyénileg vagy csoportosan végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül, ezzel a közösség érdekeit szolgálják, egyben saját személyiségüket, különféle készségeiket is fejlesztik.
  • Olyan foglalkozást érdemes választani, amelyet kedvvel végzel, valamilyen módon kapcsolódik a személyes érdeklődésedhez és értékrendedhez. Jó, ha minél több területen kipróbálod magad.
  • A közösségi szolgálat 50 órájának teljesítéséhez ugyan 4 év áll a diákok rendelkezésére, de ajánlatos a 11. évfolyamra teljesíteni.
  • Iskolánkban a közösségi szolgálat szervezését Fekete Tiborné tanárnő koordinálja az osztályfőnökötök segítségével. Az egyre bővülő lehetőségekről nála tudsz érdeklődni a könyvtárban.
  • A közösségi szolgálatról ún. Naplót kell vezetni. Az egyes projektekre a jelentkezési lap kitöltésével és a szüleitek beleegyezésével lehet jelentkezni.
  • Egy-egy alkalom időtartama max. 3 óra ill. hétvégén és szünetekben 5 óra lehet.
  • Egy tanévben kb. 15 óra közösségi szolgálatot érdemes elvégezni.
  • Az iskolában az osztályfőnök tartja nyilván a Naplóban bejegyzett közösségi szolgálatok óraszámát, év végén a bizonyítványba ezt is bevezeti.
  • Minden év októberében börzét rendezünk, ahol olyan szervezetek mutatkoznak be, akiknél van lehetőség a szolgálat teljesítésére.